Collaborative Product Commerce

Why Trust Techopedia

What Does Collaborative Product Commerce Mean?

Collaborative product commerce (CPC) refers to the process of creating technological synergy across the entire life cycle of a product.

Advertisements

Techopedia Explains Collaborative Product Commerce

Some of the benefits of CPC include better visibility and collaborative access throughout the product life cycle. Different kinds of technology tools will provide more transparent information, for example, pulling from the supply chain process or the inventory architecture, to make data show up where it is most useful at any stage of the product development process (in other words, breaking down silos that hide business intelligence from its owners). These types of systems can help with time to market and provide critical design input for companies that need to keep up with the competition in various markets.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…