Closed User Group

Why Trust Techopedia

What Does Closed User Group Mean?

A closed user group (CUG) is a group configuration that limits access beyond the defined set of group members. This type of setup can be useful in digital and telecommunications service designs.

Advertisements

Techopedia Explains Closed User Group

Although CUG may be used to refer to an exclusive service that is deliberately closed to benefit its members, most definitions of it involve restrictions that are put on the members themselves. In the telecommunications industry, for example, CUG members can only make and receive calls within the user group. Service providers use a CUG to provide value for cost and to present additional options to customers.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…