Copy Data Virtualization

Why Trust Techopedia

What Does Copy Data Virtualization Mean?

Copy data virtualization is a type of virtualization approach applied to copies of data used for backup or archiving. With data backup and management looming so large in the business IT world, copy data virtualization is an attempt to make use of this data more efficiently.

Advertisements

Techopedia Explains Copy Data Virtualization

Essentially, with copy data virtualization, the copy data is not copied to an additional physical drive. Instead, the technology makes a certain image or pointer that links back to the original virtualization data. This allows systems to request stored data on demand. A part of a hardware system may look for this data and be directed through a virtualization solution to where the data is being archived. A central copy data repository can stream virtual copies of this data throughout the system. Advanced features of copy data virtualization include the ability to read and write these archived versions of files without actually accessing the copy of the file.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…