Elastic Load Balancing

Why Trust Techopedia

What Does Elastic Load Balancing Mean?

Elastic load balancing is a technique that enables the distribution of incoming service requests between multiple servers or nodes. It is used within distributed and cloud computing environments to provide balanced and scalable request handling and management services. A solution or software that provides these services is known as an elastic load balancer.

Advertisements

Techopedia Explains Elastic Load Balancing

Elastic load balancing is primarily used to speed up computing processes within a networked and distributed computing environment. It evenly distributes the incoming requests to multiple servers to prevent a single server from being over utilized. A comprehensive elastic load balancing solution provides:

  • Capacity monitoring and management
  • Resource optimization in line with traffic
  • Fault tolerance
  • Encryption and decryption of incoming traffic
  • Monitoring of all resources for capacity and availability
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…