NEBS Compliance

Why Trust Techopedia

What Does NEBS Compliance Mean?

NEBS Compliance refers to the conformance of a network product to the requirements of the Network Equipment Building System (NEBS) standard. Compliance to this standard indicates that a network product or a telecommunications equipment performs at its optimum capacity. This standard was developed by Bell Laboratories in the 1970s to handle the allocation of equipment and hardware for a Regional Bell Operating Company’s (RBOC’s) central location. As telecommunications technology has advanced, the NEBS standard has been helpful in providing directives for telephone setups, as well as for the physical protection of equipment.

Advertisements

Techopedia Explains NEBS Compliance

NEBS is made up of a number of levels that refer to different aspects of equipment management and increased operational requirements. Whereas NEBS level 1 allows for a broader range of scenarios, NEBS level 3 requires that the equipment meets the requirements of specific GR-63-CORE and GR-1089-CORE standards that anticipate long-term network needs. Telecom companies use these standards to evaluate the solvency of equipment systems for continual service.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…