Microsoft Edge

Why Trust Techopedia

What Does Microsoft Edge Mean?

Microsoft Edge is the name of the native Web browser that ships with Windows 10 and Windows Server 2016. Its codename was Project Spartan. This browser offers features such as refined search, freestyle writing over Web page displays, and presentations for e-books and other reading materials.

Advertisements

Techopedia Explains Microsoft Edge

Microsoft Edge was originally announced as a replacement for Internet Explorer, which had been the default browser in Windows operating systems since 1995. However, both Edge and Internet Explorer are included with Windows 10, with Edge simply acting as the default browser.

Microsoft Edge requires at least 1 gigabyte of memory. It includes a new rendering engine, annotation features and easy-to-use icons, and allows users to draw on Web pages. The browser also offers better security and better organization than Internet Explorer as well as a reading list which is similar to (but separate from) bookmarks. It can also integrate with Cortana, Microsoft’s virtual personal assistant.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…