Apache Ambari

Why Trust Techopedia

What Does Apache Ambari Mean?

Apache Ambari is an open-source product of the Apache Software Foundation. It complements core Hadoop technologies created by Apache that have become dominant technologies in big data operations and complicated enterprise IT systems.

Advertisements

Techopedia Explains Apache Ambari

Ambari offers software tools for provisioning and managing Hadoop data clusters. Along with other data tools, Ambari helps to support the effective use of Hadoop in the field. With a RESTful API design, Ambari is easily implemented into data-handling architectures. Tools like this are important for more versatile use of core Hadoop technology, especially as those on the vanguard of big data try to find ways to refine and enhance big data processes.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…