Bio-Break

Why Trust Techopedia

What Does Bio-Break Mean?

The term “bio break” or “bio-break” in IT is a polite way to talk about taking a bathroom break. Example: “I was coding away on that project for hours, and I had to take a bio-break.”

Advertisements

Techopedia Explains Bio-Break

In general, bio-break is a much more polite and business-friendly choice than saying someone needs to “use the potty” or “go to the bathroom,” or even “visit the john.” But it is also a way that techies and others neatly contrast the world of the keyboard and monitor with the “meat-space,” the physical world outside of the Internet’s reach. The term bio-break really distinguishes between the realities and necessities of the digital world, where bathroom breaks do not apply, and the physical world in an office or workstation space, where they do. The term can also be useful in chatting or instant messaging.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…