Internet of Things Analytics

Why Trust Techopedia

What Does Internet of Things Analytics Mean?

Internet of Things analytics (IoT analytics) refers to analyzing and examining the data obtained by the Internet of Things. Sensors, network end devices and other data storing and transmitting equipment are the key components of collection of Internet of Things data, upon which analysis is performed.

Advertisements

Techopedia Explains Internet of Things Analytics

A number of firms, that collect both online and offline data to develop business solutions as well as academic answers, perform Internet of Things analytics. Users are most interested in how their product can bring about change in an individual’s lifetime. IoT analytics offers the capability to combine operative information with data from IT systems and deliver intelligent analytics to those stakeholders who need them most. IoT analytics can be applied to industrial automation, mobile apps, cloud solutions and hardware development, among other things. Hence it can involve in-depth market analysis, general trends, economic state and forecasting of a product’s life cycle.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…