Ferrofluid

Why Trust Techopedia

What Does Ferrofluid Mean?

Ferrofluid is a type of fluid that contains suspended micro particles of iron, magnetite or cobalt in a solvent. The solvent is typically an organic fluid as a carrier, or water in some special cases where oil can be dangerous to use (in case of non-volatile, inflammable liquid choices).

Advertisements

Techopedia Explains Ferrofluid

Invented in 1963 by NASA’s Steve Papell, ferrofluid was created as a liquid rocket fuel for use in space where gravitational pull could not affect fuel in a normal manner. Using a magnetic field, the fuel was to be drawn toward a pump inlet in a weightless environment. Nowadays it is also used in cases such as keeping dust off sensitive hardware such as the drive shafts of magnetic disk drives, as a sealer liquid in the presence of magnetic fields, as well as in the chemical and medical industries. Ferrofluids are superparamagnetic, meaning they are unable to keep their magnetization when not in the influence of a magnetic field.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…