Wetware

Why Trust Techopedia

What Does Wetware Mean?

Wetware refers to any hardware or software systems with a biological component, or biological systems that function like software and hardware. Different types of wetware are important in STEM disciplines like bioengineering, artificial intelligence and genetic research.

Advertisements

Techopedia Explains Wetware

One of the best examples of wetware is the human body and central nervous system. Scientists may talk about wetware as describing the bioelectric and biochemical properties of the central nervous system. The term wetware is often used to contrast parts of the human body or brain to actual hardware and software systems. For instance, where neural networks and similar artificial intelligence technologies would be described as hardware, the human brain that they attempt to simulate and model would be the “wetware.” Biological systems are described as wetware because of the water that makes up so much of the biological tissue of humans, animals and plants. The term “wetware” will become increasingly useful as technology makes its way into the fields of biology and biological engineering.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…