Concentrator

Why Trust Techopedia

What Does Concentrator Mean?

A concentrator aggregates and forwards data packets within a
system. A concentrator may also administrate various dial-up internet calls and
function as a network router. In general, the term “concentrator” is used for
either of these essential tasks.

Advertisements

Techopedia Explains Concentrator

Some IT professionals may use the term “network concentrator” to talk about a system that takes in buffered packets and puts them into a single queue. The concentrator may take packets from FIFO buffers and put them in a position for linear handling.

IT professionals may talk about a network concentrator as a “forwarder” or more generally point out this function within a network system that handles multiple streams or threads and combines them into a single point of service. Concentrators may also be part of troubleshooting efforts, where system administrators may check to see that the concentrator is taking in and outputting signals correctly.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…