Transhumanism

Why Trust Techopedia

What Does Transhumanism Mean?

Transhumanism is the idea that the capability of the human species can be enhanced using technology. It is the idea that by adding non-biological components to a biological system, the human body, future societies will get quantifiable results in human ability and potential.

Advertisements

Techopedia Explains Transhumanism

Transhumanism can take many forms. Most commonly, a physical technology is embedded into the human body to enhance one of the five senses, offer information for cognitive use, or in some way assist the natural human body in its vital work. One excellent example is the use of cochlear implants to improve hearing. In individuals with impaired hearing, these implants can bring hearing back to a more regular level. In an average human, a cochlear implant could enhance hearing beyond the “average” range. Other examples of transhumanist technologies include things like cryonics, gene therapy and virtual reality tools that enable different kinds of cognitive development and exploration.

There is also a lot of debate about the history of transhumanism. Some argue that it goes back to ancient Mesopotamian societies, or to the 20th century philosophers like Friedrich Nietzsche. In the modern era, transhumanism takes a much more tangible form, as a vanguard of scientists experiments with actually adding cybernetic or digital components to the human body.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…