Deep Blue

Why Trust Techopedia

What Does Deep Blue Mean?

Deep Blue was a supercomputer developed by IBM specifically for playing chess and was best known for being the first artificial intelligence construct to ever win a chess match against a reigning world champion, Grandmaster Garry Kasparov, under regular time controls. Deep Blue lost to Kasparov in their first 6-game match in 1996 with a score of 4–2, and was later heavily upgraded and finally won over Kasparov in May 1997 in a 6-game rematch with a score of 3½–2½.

Advertisements

Techopedia Explains Deep Blue

Development of Deep Blue started in 1985 as the ChipTest research project in Carnegie Mellon University led by Feng-hsiung Hsu. It eventually evolved into Deep Thought and by that time IBM decided to hire the entire development team composed of Hsu, Murray Campbell and Thomas Anantharaman. The project was later renamed to Deep Blue in 1989 and Joel Benjamin, a chess grandmaster, was added to the development team.

Technical specifications of Deep Blue include:

  • RS/6000 SP Thin P2SC-based system
  • 30 nodes
  • 120 MHz P2SC microprocessor per node
  • 480 special-purpose VLSI chess chips per node
  • AI programmed in C running on the AIX operating System
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…