VDI Boot Storm

Why Trust Techopedia

What Does VDI Boot Storm Mean?

A VDI boot storm is the degradation of service that occurs when too many
end users boot up at the same time. This results in the overwhelming
of the network with too many data requests.

Advertisements

Techopedia Explains VDI Boot Storm

A VDI boot storm is a straightforward problem. Virtual desktop
workloads depend on the working hours of employees. In a typical office environment, workers are
logged in between 8:00 a.m. and 5:00 p.m. each workday. The overall usage is not more than
the server can handle. However, a boot storm occurs when a lot of virtual desktops
are booted up during short window of time, say between 8:00 a.m. and 9:00 a.m. This overwhelms
the system storage and users end up facing the inability to access the system.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…