Real-Time Data Streaming

Why Trust Techopedia

What Does Real-Time Data Streaming Mean?

Real-time data streaming is the process by which big volumes of data are processed quickly such that a firm extracting the info from that data can react to changing conditions in real time. Large chunks of data are stream processed to enable the organizations to react to any fraudulent activity and potential threats, as well as to boost business benefits.

Advertisements

Techopedia Explains Real-Time Data Streaming

Real-time data streaming works by making use of continuous queries that work on time and buffer windows. This whole process is opposite to the traditional database model where data was first stored and indexed and was then processed. Real-time data streaming makes use of data while in motion through the server.

Real-time data streaming finds various applications. The major ones include:

  • E-commerce
  • Network monitoring
  • Risk management
  • Fraud detection
  • Pricing and analytics
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…