Method Of Procedure

Why Trust Techopedia

What Does Method Of Procedure Mean?

A method of procedure (MOP) is a step-by-step sequence for performing an operation. It tells the
maintenance and operations technicians how to execute the actions in order to perform
an operation. The operation or action could be anything that involves the
change of state of critical components involved in installation. Good methods
of procedure help organizations to manage complex data centers.

Advertisements

Techopedia Explains Method Of Procedure

The basic purpose of a MOP is to ensure the desired outcome by controlling actions. A MOP can be a stand-alone document or it can be a part of standard operating procedures (SOP). A SOP details how changes are required to be made during normal operations. Several MOPs combine to form a SOP. However, on the whole a SOP is not as detailed as a MOP is. An individual MOP could be a part of multiple SOPs, and thus it is easier to revise SOPs that are made from individual MOPs.

The components of a MOP depend on the complexity of the activity that is to be conducted and the impact of the failure in its execution. Broadly, MOPs contain fields and details. Every MOP should consist of version control, author, date, identifier and the approval signature.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…