Percussive Maintenance

Why Trust Techopedia

What Does Percussive Maintenance Mean?

In IT, percussive maintenance is the art of shaking,
banging or pounding on something, in order to make it work. Experts generally define
percussive maintenance as the use of rough impact on physical hardware to solve
some type of malfunction.

Advertisements

Techopedia Explains Percussive Maintenance

Generally, percussive maintenance is seen as an ineffective and superstitious way of addressing hardware problems. Statistically, it is extremely unlikely that pounding on a piece of hardware is going to make it perform better. In fact, this would usually make it perform worse. In professional IT circles, percussive maintenance is seen as an ignorant neophyte solution, and something that is more emotional than rational.

However, one thing that is frustrating about percussive maintenance is that there is a chance for it to work in some circumstances. Where there may be a slightly disconnected circuit, a loose wire, or any number of other delicate connections, some types of impact may actually fix the device by moving components inside of the hardware box. So it is inaccurate to say that percussive maintenance can never work.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…