Data Catalog

Why Trust Techopedia

What Does Data Catalog Mean?

A data catalog belongs to a database instance and is comprised of metadata containing database object definitions like base tables, synonyms, views or synonyms and indexes. The SQL standard lays down a regular method for accessing the data catalog known as the information schema, though not all databases use this. They may implement other features of the SQL standard. A data catalog ensures capabilities that enable any users, from analysts to data scientists or developers, to discover and consume data sources. It includes a crowdsourcing arrangement/model of metadata and annotations that permits every user to contribute their knowledge.

Advertisements

Techopedia Explains Data Catalog

A data catalog is a completely organized service that enables users to explore their required data sources and understand the data sources explored, and at the same time assist organizations to achieve more value from their present investments.

A user has to know the location of a data source to connect to the data. Data consumption experiences necessitate the user to know the connection string or path. A data catalog is designed to correct this issue and enables organizations to get maximum value from their present information assets. A data catalog assists by making data sources easy to discover and understand by the users who require the data they manage.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…