Reinforcement Learning

Why Trust Techopedia

What Does Reinforcement Learning Mean?

Reinforcement learning, in the context of machine learning and artificial intelligence (AI), is a type of dynamic programming that trains algorithms using a system of reward and punishment.

Advertisements

A reinforcement learning algorithm, which may also be referred to as an agent, learns by interacting with its environment. The agent receives rewards by performing correctly and penalties for performing incorrectly. The agent learns without intervention from a human by maximizing its reward and minimizing its penalty.

 

Techopedia Explains Reinforcement Learning

Reinforcement learning is an approach to machine learning that is inspired by behaviorist psychology. It is similar to how a child learns to perform a new task. Reinforcement learning contrasts with other machine learning approaches in that the algorithm is not explicitly told how to perform a task, but works through the problem on its own.

As an agent, which could be a self-driving car or a program playing chess, interacts with its environment, receives a reward state depending on how it performs, such as driving to destination safely or winning a game. Conversely, the agent receives a penalty for performing incorrectly, such as going off the road or being checkmated.

The agent over time makes decisions to maximize its reward and minimize its penalty using dynamic programming. The advantage of this approach to artificial intelligence is that it allows an AI program to learn without a programmer spelling out how an agent should perform the task.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…