Installation

Why Trust Techopedia

What Does Installation Mean?

Installation is the process of making hardware and/or software ready for use. Obviously, different systems require different types of installations. While certain installations are simple and straightforward and can be performed by non-professionals, others are more complex and time-consuming and may require the involvement of specialists.

Advertisements

Techopedia Explains Installation

Installation can be categorized into two broad categories: physical and virtual. Physical installation pertains to installing physical equipment such as computer hard drives, cables, modems and so on, while virtual installation refers to installation of software. Much physical machine installation requires specific expertise. Similarly, there are software installations that can be done only by experts, whereas other installations are as simple and straightforward as the wizard-based installations commonly found with consumer software and frequently available on websites to be downloaded. Different types of software installations include Windows Installer installation, web-based software installation and single exe software installation.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…