SQL Diagnostics

Why Trust Techopedia

What Does SQL Diagnostics Mean?

SQL
diagnostics is a solution that provides important information on the health and
performance of SQL servers and queries such as memory usage, query speed
and efficiency, and CPU usage. It is a popular solution deployed or integrated
with different systems across the world. Enterprises can manage SQL
diagnostics in different ways such as web-based consoles and command-line
interfaces.

Advertisements

Techopedia Explains SQL Diagnostics

SQL
diagnostics can do a wide range of tasks, from monitoring performances of
physical and virtual environments to helping optimize queries for better speed
and efficiency with other tasks such as optimizing CPU and memory usage,
database optimization and managing transactions between the server and the
database.

SQL
diagnostics are a platform-independent solution and can be used from almost all
platforms. Users can manage the solution with the help of web-based consoles or
command-line interfaces. In the web-based consoles, users can get a dashboard
in which the performance and health parameters of different SQL servers and
databases are provided in the form of analytics with additional options of
drilling down on the data. Users can view alerts and performance metrics related
to virtual machines and their hosts which can include CPU, memory, network and
disk usage. Users can identify poorly performing SQL queries, statements,
batches and stored procedures that can cause blocks and deadlocks and consume
high CPU. Thresholds can be set and performance of SQL queries can be
monitored on the basis of these thresholds.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…