Heat Map

Why Trust Techopedia

What Does Heat Map Mean?

A heat map is
a two-dimensional representation of information with the help of colors. Heat
maps can help the user visualize simple or complex information. Heat maps are
used in many areas such as defense, marketing and understanding consumer
behavior. Heat maps can be created with the help of software applications such
as Microsoft Excel and others.

Advertisements

Techopedia Explains Heat Map

Heat maps can
be useful in several activities such as understanding election results in a
region or user behavior on a website. In the case of election
results, distinct colors generated by the map can indicate the regions or seats
won by different parties. Similarly, in the case of user behavior on a website,
distinct colors can indicate both frequent and infrequent clicks on the
website. Therefore, this makes a heat map a useful tool for data
analysis. Heat maps and big data are allies in providing meaningful insights, as
heat maps are capable of displaying complex data in a simple visual format for
the end user.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…