Cross-Product Dashboard

Why Trust Techopedia

What Does Cross-Product Dashboard Mean?

A cross-product dashboard is a database dashboard that shows the joining of two different SQL database tables. The name comes from the term “cross product” in relational algebra, which is the basis for relational databases. A cross-product dashboard represents a cross-product graphically, including lines, bar charts and pie graphs designed for use by executives.

Advertisements

Techopedia Explains Cross-Product Dashboard

A cross-product dashboard shows the results of a cross-product, also known as a cross join or Cartesian join, in an SQL database like Microsoft’s SQL Server or MySQL. A cross-product connects two different tables in a database into one bigger table. A cross-product might include a combination of a list of orders and a list of customers.

The dashboard shows a graphical picture of a database. It could be a line graph or a pie chart. The advantage of using a dashboard is that a user doesn’t have to know SQL or enter commands in a database. This makes cross-product dashboards very useful for executives who need to view information about their business at a glance.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…