Alter Script

Why Trust Techopedia

What Does Alter Script Mean?

An alter script is a log of modifications that are made in a data model, which can in turn be synchronized among databases. The script is generated by a data modeling tool, and is usually executed using third-party software.

Advertisements

Techopedia Explains Alter Script

Database tables are created and edited by way of statements, which add, modify and/or delete values that collectively define the overall database. Each of these statements has a very specific function, and although it can be difficult to keep track of every single statement made in the creation and/or modification of a model or database, it is important to do so accurately. For that and other reasons, alter scripts come in handy for creating and/or modifying databases in a timely manner. An alter script can log certain modifications made to one model that can be synchronized with others.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…