Complex SQL

Why Trust Techopedia

What Does Complex SQL Mean?

Complex SQL is the use of SQL queries which go beyond the
standard SQL of using the SELECT and WHERE commands. Complex SQL often involves
using complex joins and sub-queries, where queries are nested in WHERE clauses.
Complex queries frequently involve heavy use of AND and OR clauses. These
queries make it possible for perform more accurate searches of a database.

Advertisements

Techopedia Explains Complex SQL

Complex SQL queries go beyond the standard SQL query
commands such as SELECT. These queries can use many embedded clauses to weed
out irrelevant information and join different tables. One frequently used SQL
technique is the use of sub-queries embedded in a query within parentheses.
Another technique is the self-join, which treats one table as two different
tables, allowing it to match multiple values in a row. While these queries allow
for very specific and flexible searches, the disadvantage is that they can be
hard to understand.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…