Cross-Platform Endpoint Management

Why Trust Techopedia

What Does Cross-Platform Endpoint Management Mean?

Cross-platform endpoint management refers to a type of
endpoint management that works well across different platforms, or in different
software environments. This is often a core feature of endpoint management
systems, since cross-platform ability is a key part of controlling and managing
these distributed systems.

Advertisements

Techopedia Explains Cross-Platform Endpoint Management

Endpoint management, a term used often in IT, is simply the management of various display endpoints such as desktop computers, laptops, tablets and mobile devices. Endpoint management comes in several forms – there is the day-to-day of administrating network changes on these endpoints, and there is also the process of implementing security on the endpoints, as well as maintaining connectivity and access to core network information.

In talking about many forms of endpoint management, IT professionals would not use the term “cross-platform,” because they would view it as a given.

For instance, if a company had an endpoint management platform to routinely maintain access and performance for both iPhone and Android smartphones as endpoints, everyone would assume that the endpoint management system have the ability to manage both of those platforms equally well. Where the term “cross-platform endpoint management” might come up is in endpoint security management, where “endpoint management” is sometimes shorthand for the types of security implementations used to monitor a collection of endpoints. Here, someone might talk about “cross-platform endpoint management” as an endpoint security solution that runs well in multiple systems, for instance, iPhone and Android platforms, or different types of operating systems on laptops and desktop computers.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…