Cloud Archive

Why Trust Techopedia

What Does Cloud Archive Mean?

A cloud archive is a service involving vendor storage of client data sets in the vendor’s own infrastructure. Like other cloud services, the cloud archive happens through the web – data gets moved from on-premise, in-house systems to a cloud destination somewhere in the vendor’s network. A cloud archive with data retrieval capability is one of the most basic and fundamental cloud services that vendors provide in today’s technology.

Advertisements

Techopedia Explains Cloud Archive

Like other types of cloud services, a cloud archive can cut down on a company’s in-house costs. Companies that use the services are now familiar with the principle that by ordering vendor cloud storage, they can eliminate the high costs and other effort of buying and installing servers and disk space in their own business locations.

As cloud services have advanced, cloud archives and other options provide easy, on-demand, scalable services, and are becoming easier and easier to adopt. That’s leading a massive trend toward cloud adoption, including contracts for cloud archives and cloud storage. The agreements should contemplate when and how the data will be retrieved from the cloud archive, according to the business needs. In some cases, data retrieval will be rare – in other cases, it may be more of a common requirement. Like other cloud services, a cloud archive can be documented through something called a service-level agreement that is upheld by a vendor and client.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…