Hybrid Active Directory

Why Trust Techopedia

What Does Hybrid Active Directory Mean?

A hybrid Active Directory tool
uses multiple methods or components to deal with identity access and other
network considerations. The original MS Active Directory was designed to help
administrate a Windows domain. Today’s access control and management paradigms
may be more sophisticated.

Advertisements

A hybrid Active Directory tool is also known as a hybrid identity tool.

Techopedia Explains Hybrid Active Directory

Many hybrid identity systems involving Active Directory use utilize some form of Active Directory tool on the on-premise side of the
architecture, and another on the cloud side. Microsoft has also created new AD
tools, for example, Azure AD, described as a comprehensive identity and access management cloud solution managing all sorts of user and group identity access control elements. MS Azure AD may be used in conjunction with MS Azure AD Connect, which connects Azure AD to other solutions. Another tool called SQL Database, formerly known as SQL Azure Database, integrates with the traditional Microsoft Active Directory. Any multi-piece Active Directory or access management tool could be called a “hybrid Active Directory” resource.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…