Elastic Block Flash

Why Trust Techopedia

What Does Elastic Block Flash Mean?

Elastic block flash (EBF) is a scalable storage solution designed for high availability and reliability. The use of flash storage allows elastic block flash to function as a
storage array with enhanced read/write performance capability. Elastic block flash is used in
superconverged networks to provide fast I/O storage action for cloud computing
environments.

Advertisements

Techopedia Explains Elastic Block Flash

IT design engineers are continually looking for ways to improve data processing speed and performance. One of the areas of concern is the efficiency with which storage devices operate within a given system. Elastic block flash was created to address that need.

The organization of storage in blocks is a concept used to store and retrieve data. Block-level storage in cloud computing mimics traditional block devices, such as physical hard drives. Adding the quality of elasticity to storage means that increasing or decreasing storage capacity is made easier and a constant quantity of storage resources becomes available.

The advantage of flash storage over spinning disks is that flash has no moving parts. All-flash arrays are solid-state storage disk systems with multiple flash memory drives instead of spinning hard drives. Elastic block flash storage has the performance of the all-flash array as well as the elasticity that stretches storage resources to meet demand. Elastic block flash offers scalability of storage blocks, such as from 12TB to 112TB of usable flash. As raw block-level devices, they can be formatted and used for a variety of functions.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…