On-Premises Cloud Infrastructure

Why Trust Techopedia

What Does On-Premises Cloud Infrastructure Mean?

On-premises cloud infrastructure is a term related to cloud computing, which seems to contradict a central principle of cloud services, namely, that cloud services are typically provided off-site as a fundamental part of cloud technology design. On-premises cloud infrastructure would be hardware that is related to cloud services or activities, that is nonetheless located on-site at the client’s physical business location.

Advertisements

Techopedia Explains On-Premises Cloud Infrastructure

One of the essential benefits of cloud services is that vendors typically house all of the hardware in their own data centers. Cloud services are provided over the internet, and clients typically do not need to have any physical hardware on-site, or load software onto on-premises workstations. Instead, they subscribe to cloud services through the internet, and all of the server activity takes place on the vendor's site. This leads to a number of essential cloud benefits like scalability, on-demand services and elasticity.

However, in some cases, there may be situations where clients subscribing to cloud services may keep some hardware or data on-site. The part of the infrastructure that is housed at the client’s business would be called on-premises cloud infrastructure. For example, certain types of more frequently accessed data could reside inside the client’s network, although major services and data sets are provisioned in the cloud. There are a large number of ways that on-premises cloud infrastructure could work, but on the whole, this is an unusual type of setup, because of the attractive benefits of sourcing services from off-site vendors.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…