Microsegmentation (Networks and Cybersecurity)

Why Trust Techopedia

What Does Microsegmentation (Networks and Cybersecurity) Mean?

Microsegmentation refers to the practice of splitting up a unified system into many isolated segments. This can be helpful in marketing and business, and also in IT. Microsegmentation in IT often refers to the segmentation of a network for better network protection.

Advertisements

Techopedia Explains Microsegmentation (Networks and Cybersecurity)

Microsegmentation for a network can be done in various ways. One type of micro-segmentation is user micro-segmentation, where an individual user may only have access to a small part of a network instead of the whole thing. Other types of micro-segmentation put up gates or partitions between areas of network data traffic, for example, to split up connections between dedicated network nodes.

The cybersecurity philosophy of microsegmentation is that by creating these different gates and channels, an attack is less able to reverberate inside of the system. Engineers see micro-segmentation as a set of firewalls to protect areas of the system and limit the negative effects of things like malware and Trojan horse attacks. Micro-segmentation can be powered by some virtualization tools and built into complex virtual systems or other networks.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…