Mediation Layer

Why Trust Techopedia

What Does Mediation Layer Mean?

In a service-oriented
architecture (SOA), a mediation layer primarily facilitates communication
across different services. In other words, the mediation
layer makes the services independent of each other so that even if a particular
service is replaced or removed, the other services can seamlessly interact with
new services.

Advertisements

Techopedia Explains Mediation Layer

The mediation layer plays an important role in defining a loosely coupled SOA, but is used for other operations as well. Many organizations want to have an XM-based messaging system which is technology-neutral; a mediation layer between the service provider and the consumer can make a lot of things possible. The mediation layer acts as an interpreter between different technologies and protocols, such as between HTTP and Java Messaging Service (JMS). In such cases, rather than putting in place a synchronous-asynchronous bridge or building a protocol adapter, it makes more sense to just utilize a mediation layer which can do that necessary translation for the system.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…