Embedded Rule Engine

Why Trust Techopedia

What Does Embedded Rule Engine Mean?

An embedded rule engine is an embedded
software component of an application that allows its users to define,
edit or remove business logic for the software application. Since there is no
need to have prior knowledge of software programming to manage business
logic, an embedded rule engine is a useful tool for users without programming
backgrounds, such as marketing personnel.

Advertisements

An embedded rule engine is also known as an embedded business rule engine.

Techopedia Explains Embedded Rule Engine

To understand an embedded rule engine, one must understand business rules. A business rule is a business-oriented statement designed to support a business. For example, the business rule for determining a car insurance premium could be: if the car’s age is greater than five years and the car is a sedan, then the insurance premium would be a certain amount.

An embedded rule engine typically works by separating the business rules from the core software code so that it is easy for the user to define or configure the business rules. A typical embedded rule engine should comprise the following functionalities:

  • Rule repository: A database for storing all rules defined by users
  • Rule editor: An intuitive user interface that allows creation, modification and removal of rules
  • Reporting: An intuitive user interface that allows the user to query business rules from the repository
  • Engine Execution Core: Programming code that enforces the business rules defined by the user
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…