Message Passing

Why Trust Techopedia

What Does Message Passing Mean?

Message passing, in computer terms, refers to the sending of a message to a process which can be an object, parallel process, subroutine, function or thread. This message can be used to invoke another process, directly or indirectly. Message passing is especially useful in object-oriented programming and parallel programming when a single message (in the form of a signal, data packet or function) is sent to a recipient.

Advertisements

Techopedia Explains Message Passing

Message passing relies on the process and its supporting organization to call the actual code to run. The difference between conventional programming calls by the fact that usual programming procedure calls the process by name instead of a data packet or signal trigger. It is basically communication between two processes, subroutines, or functions within a program. Modern computer software largely uses message passing to implement efficient programming techniques. In networks such as the Internet, where objects may also be working from various computers, the process of message passing plays an important role. Channels are an efficient way to implement message passing in modern systems.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…