Machine Learning as a Service

Why Trust Techopedia

What Does Machine Learning as a Service Mean?

Machine learning as a service (MLaaS) is a range of machine learning (ML) tools offered by cloud service providers. As of this writing, popular MLaaS offerings include Amazon SageMaker, Microsoft Azure ML, IBM Watson Machine Learning and Google Cloud ML.

Advertisements

MLaaS providers typically offer tools that support artificial intelligence (AI) tasks, including ML learning algorithm training and tuning, data preprocessing, data visualization, facial recognition, natural language processing, predictive analytics, preventive analytics and deep learning. The provider’s data centers handle the actual computation.

Techopedia Explains Machine Learning as a Service

Machine learning as a service refers to a number of services cloud providers are offering. The main attraction of these services is that customers can get started quickly with machine learning without having to install software or provision their own servers, just like any other cloud service.

Free Download: AI in the Insurance Industry: 26 Real-World Use Cases

 

MLaaS provides developers with easy access to data modeling APIs, machine learning algorithms, data transformations and predictive analytics tools. MLaaS is often offered on a limited trial basis for developers to evaluate before committing to a platform.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…