Containers as a Service

Why Trust Techopedia

What Does Containers as a Service Mean?

Containers as a service (CaaS) is a cloud service model that allows users to manage and deploy containers, applications and clusters through container-based virtualization. CaaS is highly useful to IT departments and developers in building secure and scalable containerized applications. With CaaS, this can be achieved using on-premises data centers or over the cloud.

Advertisements

Techopedia Explains Containers as a Service

Simply speaking, CaaS provides an easy way to set up a container cluster. Orchestration, which essentially automates key IT functions, is an essential quality of CaaS technology. Google Kubernetes, Docker Swarm, Rackspace Carina and Apache Mesos are all examples of CaaS orchestration platforms. Some public cloud CaaS providers include Google, Amazon Web Services (AWS), Rackspace and IBM.

CaaS is often considered to be a subset of IaaS (infrastructure as a service), but includes containers as its fundamental resource, as opposed to bare metal systems and virtual machines.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…