Node Port

Why Trust Techopedia

What Does Node Port Mean?

A node port (N_Port) is a port on a network node, such as a host or storage device, used in fiber channel (FC) point-to-point or FC switched fabric topologies. There are several types of node ports that are used to connect equipment to FC node fabric.

Advertisements

Techopedia Explains Node Port

In FC terminology, a port is any network entity that actively communicates on a network and does not have to be a hardware port. Most ports are located on devices like FC switches, host bus adapters or disk storage.

Other node port types include:

  • Node Loop Port (NL_Port): Used with fiber channel (FC) arbitrated loop topology
  • Fabric Port (F_Port): A port on a switch that connects to a node port and is not loop capable
  • Fabric Loop Port (FL_Port): A port on a switch that connects to a NL_Port
  • Expansion Port (E_Port): A connection between two FC switches
  • EX_Port: The connection between a FC router and FC switch
  • TE_Port: A FC addition by Cisco – now a standard
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…