Service Integration And Management

Why Trust Techopedia

What Does Service Integration And Management Mean?

Service Integration and Management (SIAM) is the practice of managing services from multiple suppliers and creating a universal channel to deliver these services to a client. Service Integration and Management is often used to help companies to consolidate their use of various vendor ERP tools such as customer relationship management, supply chain management and execution, inventory management, workforce management or other IT services.

Advertisements

Techopedia Explains Service Integration And Management

Experts point out that with the rise of cloud services and other advanced technologies, business services are becoming harder to manage. In many ways, the idea of integrating services is much like the idea of integrating multiple applications or programs into a single IT interface. One difference is that with service integration, the components are often branded technologies created for a particular service provision. Those involved in Service Integration and Management must consider how to link these technologies together and help them to work with each other to serve an enterprise client.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…