Connectionism

Why Trust Techopedia

What Does Connectionism Mean?

Connectionism is a particular philosophy applied to artificial intelligence and other technology advances; it perceives the human mind as being linked to complex interconnected networks. Many attribute the term to Donald Hebbs, a data scientist active in the 1940s.

Advertisements

Techopedia Explains Connectionism

Connectionism asserts that very complex behavioral and mental activity can be explained by analyzing the complex interplay of simple units, as a primary example, neurons in the brain. In the 1940s, Hebbs suggested through research that human learning essentially consists of strengthening connections between certain sets of neurons.

One of the biggest applications of connectionism in technology is the building of artificial neural networks. As neural networks advance, scientists promoting connectionism are contending that the results will help to simulate human cognitive ability. If that's true, it will constitute an enormous breakthrough in artificial intelligence, and revolutionize the ways that people think about sentient technologies. However, in the past, advances in artificial intelligence have been limited by the idea that the human brain is too complex to effectively model with the technologies currently available.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…