Partially Observable Markov Decision Process

Why Trust Techopedia

What Does Partially Observable Markov Decision Process Mean?

A partially observable Markov decision process (POMPD) is a Markov decision process in which the agent cannot directly observe the underlying states in the model. The Markov decision process (MDP) is a mathematical framework for modeling decisions showing a system with a series of states and providing actions to the decision maker based on those states.

Advertisements

The POMPD builds on that concept to show how a system can deal with the challenges of limited observation.

Techopedia Explains Partially Observable Markov Decision Process

In the partially observable Markov decision process, because the underlying states are not transparent to the agent, a concept called a “belief state” is helpful. The belief state provides a way to deal with the ambiguity inherent in the model.

The POMPD is useful in reinforcement learning where a system can go over the MPD or POMPD model utilizing what is known to build a clearer picture of probability outcomes.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…