Vision Processing Unit

Why Trust Techopedia

What Does Vision Processing Unit Mean?

A vision processing unit (VPU) is a type of microprocessor aimed at accelerating machine learning and artificial intelligence technologies. It is a specialized processor that is made to support tasks like image processing, one of several specialized chips such as the GPU that are generally useful in machine learning.

Advertisements

Techopedia Explains Vision Processing Unit

The vision processing unit is in some ways similar to a video processing unit which is used with convolutional neural networks. Where a video processing unit is a specific type of graphics processing, the vision processing unit is described as more suitable for running different types of machine vision algorithms – these tools may be built with specific resources for getting visual data from cameras – they are built for parallel processing. Like video processing units, they are particularly geared toward image processing. Some of these tools are described as “low power and high performance” and may be plugged into interfaces that allow for programmable use. Other aspects of the build can vary due to manufacturer and design choices.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…