Narrow Artificial Intelligence (Narrow AI)

Why Trust Techopedia

What Does Narrow Artificial Intelligence (Narrow AI) Mean?

Narrow artificial intelligence (narrow AI) is a specific type of artificial intelligence in which a learning algorithm is designed to perform a single task, and any knowledge gained from performing that task will not automatically be applied to other tasks.

Advertisements

Unlike general artificial intelligence, which seeks to mimic complex thought processes, narrow AI is designed to successfully complete a single task without human assistance. Popular applications for narrow AI include language translation and image recognition.

Most AI applications in use today can be categorized as being narrow AI. Narrow AI may also be referred to as weak AI.

Techopedia Explains Narrow Artificial Intelligence (Narrow AI)

Narrow AI supports many commercial applications, including recommendation engines. As learning algorithms become deeper, the applications of narrow AI are also becoming more layered.

There is still a lot of debate over how well computers will ever be able to achieve general artificial intelligence, given the complexity of the human brain and the current difficulty that data scientists and ML engineers have creating self-supervised machine learning algorithms.

Advertisements

Related Questions

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…