Block Size

Why Trust Techopedia

What Does Block Size Mean?

Block size in bitcoin refers to the size of a block of code representing a recent chain of bitcoin transactions. At a given point, a bitcoin block is added to other blocks to form a continuous chain, which facilitates the authentication of bitcoin transactions.

Advertisements

Techopedia Explains Block Size

The current bitcoin block size is capped at 1 MB. To date, a flurry of new proposals, protocol rollouts, and debates have challenged the idea of keeping the block size at 1 MB, and floated the idea of upping the block size limit to 2 MB or above. A protocol called “Segregated Witness” or SegWit may eventually lead to block size increases. However, any block size increase would necessitate a “hard fork” or forced split in the bitcoin chain, which would break off a new cryptocurrency setup to be strictly delineated by its own participating community of users, miners and developers.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…