Bidirectional Search

Why Trust Techopedia

What Does Bidirectional Search Mean?

Bidirectional search is a type of search and sort activity that combines two directional approaches, so that the generator in question searches in two directions at the same time.

Advertisements

Using this method can decrease the amount of search activity needed to achieve a particular result.

Techopedia Explains Bidirectional Search

Experts sometimes define bidirectional search as a "brute force search algorithm" that requires an explicit goal state or orienting desired result in order to proceed. Another way to think about bidirectional search is that it's in contrast to a single directional search that only goes from the top of the system to the bottom.

In some ways, bidirectional search is similar to the process of backpropagation in machine learning, where artificial neural networks are built with the ability to feed outputs back into previous neural layers.

Bidirectional search, in search architecture, represents an efficiency that changes outcomes in algorithmic classification or search attempts.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…