RESTful API

Why Trust Techopedia

What Does RESTful API Mean?

A RESTful API is an API that conforms to the representational state transfer or REST model. RESTful APIs are sometimes easier for developers to use because they have a familiar syntax and set of protocols. As more functionality has been built into the internet, developers have talked a lot about the benefits of RESTful architecture.

Advertisements

Techopedia Explains RESTful API

A RESTful architecture uses HTTP coding for much of its functionality. It uses the established Secure Sockets Layer (SSL) encryption for security purposes. It is also language-agnostic, in a practical sense, and very compatible with many different environments.

That is not to say that RESTful architecture does not have its limitations. One big example that developers have talked about extensively is the lack of state-based data transfer in RESTful architectures. As a result, applications must be stateless, or be supplemented with some outside resource that adds in the desired state information. Again, the simplicity enabled by RESTful architecture means it still enjoys some popular use in the developer community.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…