Assortment Intelligence

Why Trust Techopedia

What Does Assortment Intelligence Mean?

Assortment intelligence refers to the process of using available data on assortment to position a company's product line according to data from competitors. It’s a new part of what software vendors offer to e-commerce shops and other retailers able to use this sort of analysis for effective insights.

Advertisements

Techopedia Explains Assortment Intelligence

Essentially, assortment intelligence works on the same principle as other types of assortment analysis, for example, assortment optimization. The business in question is researching demand for products, to try to get its own assortment or product line optimized for purchasers. How does the business know what people want? This is done by using specific types of assortment analysis.

The consensus on assortment intelligence is that the term is generally used for talking about research across a number of companies, to see the greater market context, which would, of course, be described as “doing assortment research on competitors.” In general, assortment intelligence is valuable knowledge about what a specific market wants — knowledge that the e-commerce retailer uses to build or alter a product line.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…