Dogecoin

Why Trust Techopedia

What Does Dogecoin Mean?

Dogecoin is a dog-themed cryptocurrency pioneered in 2013 and one of the most famous and highly-rated altcoins on the market today. Although the value of an individual Dogecoin is very small (often a portion of a cent) the massive number of Dogecoins in circulation correlates to a market capitalization of over $1 billion.

Advertisements

Techopedia Explains Dogecoin

The Dogecoin currency is based on an internet meme featuring a picture of a Shiba Inu, a popular Japanese dog breed. The currency’s faceplate features the Shiba Inu’s head with the letter “D” superimposed.

Like some other cryptocurrencies, the Dogecoin has seen large changes in value and prolific mining. Unlike some of the other cryptocurrencies that get more attention in national media, Dogecoin was created as a “fun” and less controversial type of digital money. Part of its popularity is based on its innocuous origins, since users and miners do not have to deal with the continuous forking and community controversy that has been associated with bitcoin over the years.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…