Capsule Network

Why Trust Techopedia

What Does Capsule Network Mean?

A capsule network is a kind of shorthand term for a specific kind of neural network pioneered by Stanford scientist Geoffrey Hinton. In the capsule network, specific methodology is applied to image processing to try to affect an understanding of objects from a three-dimensional spectrum.

Advertisements

Techopedia Explains Capsule Network

To understand capsule networks or what Hinton has called the “dynamic routing between capsules” algorithm, it is important to understand convolutional neural networks (CNNs). Convolutional neural networks have done an amazing job of helping computers to assemble features in image processing to understand pictures in some of the same ways that humans do. Complex sets of filtering, pooling and scaling layers help to achieve detailed results. But CNNs are not good at understanding an image from various three-dimensional views.

Hinton's concept is that algorithms such as dynamic routing between capsules can use reverse rendering to break down objects and understand the relationships of their views from various three-dimensional angles. Experts point out that progress in computing power and data storage has made items like capsule networks possible. These interesting ideas form the basis for some current groundbreaking research into more powerful AI.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…