Lemmatization

Why Trust Techopedia

What Does Lemmatization Mean?

The process of lemmatization in natural language processing involves working with words according to their root lexical components. It is used in natural language processing and natural language understanding in computer programming and artificial intelligence.

Advertisements

Techopedia Explains Lemmatization

The specific discipline of lemmatization is a subcategory of a process called stemming. In natural language processing, stemming allows the computer to group together words according to their various inflections that are tagged with a particular stem. For instance: “walk,” “walked” and “walking.”

Lemmatization is a bit more complex in that the computer can group together words that do not have the same stem, but still have the same inflected meaning. Grouping the word “good” with words like “better” and “best” is an example of lemmatization. Lemmatization is also a harbinger of increased artificial intelligence sophistication – as natural language processing advances in accommodating lemmatization, it is more able to parse inputs and provide intelligent outputs. This will be an important aspect of NLP as technology gets closer to passing the Turing test with computers that hear, understand, think and speak like humans.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…